LILLA NEJ BOKEN

Idag röstar svensk regering om ett förslag, som handlar om att FN:s BARNKONVENTION skall börja gälla enligt svensk lag.

Va?? Är det inte redan så?? Har vi inte redan lagstadgat om att barnens bästa alltid skall gå först? 

 Så här skriver Barnombudsmannen i GP;

”Beslutet i riksdagen om att göra barnkonventionen till lag är avgörande. Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, enligt barnkonventionen. Trots det utsätts barn i Sverige för våld i hemmet, i skolan och i närområdet. Barnrättslagen behövs för att barns mänskliga rättigheter ska respekteras i praktiken”

IMG_1101.JPG
IMG_1102.JPG

För några år sedan hade min man och jag en familjehems-placering. E kom till oss när han var 3 år på en sk ”uppväxtplacering”. Planen var att E skulle bo och växa upp hos oss tills han blev myndig.

Efter 3 år hade mamman ”skärpt till sig såpass”, dvs varit hyfsat nykter (hon tog flera återfall under de åren) att hon fick ta hem sin son igen. Det gick bra ett tag, men snart var lille E inne i karusellen igen och har sedan dess bott i flera olika familjehem.

Under våra år som familjehem så upplevde vi att föräldrars rätt till sina barn ofta var mycket större än att man utgick ifrån barnets bästa. ( detta är inget debatt-inlägg utan endast skrivet utifrån vår upplevelse;)

IMG_1103.JPG

I FN:s BARNKONVENTION står det följande i paragraf 19;

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av förälder eller annan vuxen som tar hand om barnet

IMG_1099.JPG

Utifrån denna paragraf har Sarah Sjögren skrivit en helt fantastisk liten bok "Lilla Nej-boken". Den är utgiven av LIBRIS i samarbete med BRIS och riktar sig till barn mellan 3-6 år. 

IMG_1104.JPG

Boken handlar om Billie och katten Kattis. Kattis hjälper Billie att säga NEJ till saker som han har rätt att inte säga ja till.

IMG_1106.JPG

Som tex att man inte måste sitta i frökens knä och läsa saga, om man inte vill. Man får säga nej!

IMG_1105.JPG

Kattis lär även Billie hur han kan visa, med hela kroppen, att han inte alls har lust att krama kompisen Clara.

"LILLA NEJ-BOKEN" är ett jättebra redskap, både för förskola och föräldrar (och morföräldrar;) att ta upp ett mycket viktigt ämne;

Att lära dem att de har rätt till sina kroppar, att kunna sätta egna gränser och förstå sitt eget värde. Att kunna säga nej och berätta för en vuxen när någon har begått ett övertramp.

Längst bak finns några enkla samtals-frågor att ta upp med barnen. 

Boken är som sagt skriven av Sarah  Sjögren. Hon är utbildad grundskollärare i svenska och bild, men har främst jobbat inom förskolan. Hon har ett starkt engagemang för barns rättigheter.  Lilla nej-boken är hennes debutbok.

För de fina illustrationerna, som innehåller både humor och värme,  står Anna Forsmark.

Här kan du läsa mer och beställa denna viktiga bok.

IMG_1100.JPG

Låt oss tillsammans hjälpas åt att skydda och stå upp för de minsta i vårt samhälle. Oavsett om det är lagstadgat eller inte.