NÄR JAG DRÖMMER......

......så är varje människa fri. Ingen behöver längre belysa jätte-industrin med Human Trafficking. De 27 miljoner (!) människor, som idag är fast i denna fruktansvärda förnedring, är fria. Ingen behöver längre leva i skräck och daglig smärta.

IMG_0445.JPG

När jag drömmer lever alla människor i fred. Ingen behöver fly sitt älskade hemland, pga av förföljelse eller krig.

När jag drömmer lever världens alla barn och kvinnor i trygghet. Ingen misshandel. Inga övergrepp. 

Prints-serien UNSTOPPABLE är framtagen av  Noah  &  Ida  Agemo. Pengarna går till organisationen A21 som arbetar för varje människas rätt till frihet. 

Prints-serien UNSTOPPABLE är framtagen av Noah & Ida Agemo. Pengarna går till organisationen A21 som arbetar för varje människas rätt till frihet. 

När jag drömmer vet varje människa sitt unika värde.  Då vet vi alla att det värdet uppstod i samma sekund som vi föddes. Att det inte förändras beroende på vad vi gör. Att det är beständigt och oföränderligt. Lika för alla. Oavsett ursprung eller hudfärg.

När jag drömmer är det ingen som jämför sig med andra. Ingen stress eller utbrändhet. Ingen ångest Ingen otillräcklighet.  Bara glädje och frid.

När jag drömmer lever vi alla i himmelriket på jorden.